بهره گیری از سامانه بومی پذیرش مسافران در فرودگاه امام (Arvin CUPPS)

سامانه اعزام و پذرش مسافران که به دست یک شرکت دانش بنیان بومی سازی شده،به جای نمونه خارجی در فرودگاه امام خمینی مورد استفاده قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، یک شرکت دانش بنیان (آروین آروند تاو) توانسته سامانه پذیرش و اعزام مسافران را که تا پیش از این در انحصار کشور‌های خارجی بود، طراحی کند.

سامانه‌ای که هم اکنون در فرودگاه امام خمینی مورد استفاده قرار گرفته است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما (لینک خبر)